Gdyby nie chemia i jej osiągnięcia do dziś w domach można by spotkać na podłogach jedynie deski, albo jak to bywało w wiejskich chatach gliniane klepiska.

Dzięki ekspresowemu rozwojowi w dziedzinie chemii możemy dziś korzystać z takich wynalazków jak polimery uzyskiwane podczas syntezy komponentów do postaci ciekłych żywic, które można z powodzeniem wykorzystać w budownictwie na skalę masową i niespotykaną dotychczas w dziejach budownictwa. Można z nich wykonywać podłogi betonowe z wylewką żywiczną jako ostatnia warstwa. 

Co to posadzka epoksydowa już dziś nie trzeba nikomu tłumaczyć. 

Żywice epoksydowe na dobre i na stałe i na wiele innych sposobów zagościły w budowlanym krajobrazie polskich inwestycji. Wygodne w stosowaniu gotowe masy na posadzki epoksydowe stosuje się w niemal każdych warunkach projektowych małych i dużych inwestycji.

Wygoda zastosowania płynie z kilku podstawowych zalet, które są widoczne gołym okiem i na pierwszy jego rzut.

Stężała masa epoksydowa powstaje z dwóch komponentów. Oba składniki przed połączeniem są w stanie ciekłym i nie zmieniają konsystencji przez bardzo długi czas. Dopiero po połączeniu bazy z utwardzaczem zachodzi reakcja chemiczna wiązania. Polimeryzacja żywicy wytwarza w materiale bardzo długie łańcuchy cząsteczkowe wpływające na wszystkie pozytywne cechy gotowego wyrobu.

Wylewka z masy epoksydowej może być aplikowana przy pomocy podstawowych narzędzi, które zwykliśmy uważać za proste i służące do malowania.

Jak widać oba przymioty wystarczająco pozytywnie zarysowują charakterystykę mas epoksydowych.