Budynek biurowy z halą magazynową

Budowa budynku biurowego wraz z halą magazynową w generalnym wykonawstwie

InwestorVenture Industries Sp. z o.o.
Obiekt
Data ukończeniakwie­cień 2011
ZakresGeneralne wyko­naw­stwo całej inwe­sty­cji tj. robót stanu suro­wego oraz wszyst­kich robót wykoń­cze­nio­wych oraz insta­la­cyj­nych.

Zobacz inne nasze realizacje