Bloki mieszkalne

Budowa bloków mieszkalnych

InwestorHARTBEX Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka z o.o.
Obiektbloki miesz­kalne
Data ukończenia2008
TechnologiaŚciany i stropy garaży oraz piw­nic pod­ziem­nych są zbro­jone i wyle­wane na mokro (żel­bety), nato­miast ściany nad­zie­mia są muro­wane, a stropy zbro­jone i wyle­wane (żel­bety).

Zobacz inne nasze realizacje