Blok mieszkalny

Budynek mieszkalny Nowy Świat 11, Żyrardów

InwestorZbor-Bud sp.z o.o.
ObiektBudynek miesz­kalny Nowy Świat 11 z gara­żem pod­ziem­nym, pasa­żem han­dlo­wym i pię­cioma pię­trami z 79 loka­lami miesz­kal­nymi o metrażu od 30 do 86 m2
Data ukończeniaw trak­cie reali­za­cji

Strona www inwe­sty­cji: Nowe miesz­ka­nia na sprze­daż w Żyrardowie

Wizualizacje budynku mieszkalnego Nowy Świat 11:

Roboty stanu zerowego:

Roboty stanu surowego:

Zobacz inne nasze realizacje